آخرین اخبار


با کک و مک خداحافظی کنید!

با کک و مک خداحافظی کنید!

کک‌ومک یک عارضه‌ی پوستی است که درمیان افراد سفیدپوست بیشتر دیده می‌شود. عواملی مانند ویژگی‌های ارثی، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، عدم تعادل هورمون‌ه....